Кърджалийските земни пирамиди  са разположени по доловете на източнородопските ридове Каяджик и Чуката - на изток и североизток от град Кърджали. Те смайват с фантастичните си форми и очертания.

Най-жовописна е групата, известна като Вкаменената сватба, при село Зимзелен. Тук на площ 50 дка  сякаш гигантска човешка ръка е изваяла високи до 10 м фигури на хоар, животни, гъби, цветя, обелиски и др. и ги е нашарила с разноцветни багри - розови, жълти, бели, ръждиво-червени.

За разлика от земните пирамиди при Мелник, Кътина и Стоб, които са образувани в пясъчни и конгломератни наслаги, Кърджалийските пирамиди са изваяни във вулкански туфи (вулканско-седиментни скали), образувани преди 50 милиона години. Скалите от чисти туфи са меки и лесно се рушат, докато частите им с примеси от метални окиси са по-твърди и устойчиви. Точно те остават да стърчат като причудливи скални скулптури след разрушаването и отнасянето на по-меките туфи. Различното им оцветяване се дължи на примесите от различни метални окиси.

Зимзленските пирамиди са обявени за природна забележителност през 1974г. При село Бели пласт по шосето Кърджали - Хасково са разположени гигантските Каменни гъби (Мантар кая). Те заемат площ около 30 дка. Високи са до 2.50 м с обиколка на "пънчетата" до 8 м,  а на ""гуглите до 10 м. "Пънчетата" са бледорозови с черни точки, а "гуглите" - бледозелени.

Близо до село Костино, Кърджалийски, се намират множество фантастични скални фигури, сред които е и Скалният прозорец. Образуван е във вулкански туфи преди около 38 млн. години. Хората се появили твърде късно, за да видят този приказен феномен в истинското му великолепие, когато е бил с два, а може ди и с повече сводове. Обявен е за природна забележителност през 1979 г.

Координати:
41.6569881, 25.3975475

Навигация