Местоположение: гр. Маджарово – 3 км асфалтов път североизточно от центъра на града в посока с. Бориславци на левия бряг на р. Арда. Намира се в землището на с. Горно поле.

Относно: Единствената защитена територия в общината със статут на природна забележителност, обявена с цел опазване гнездови находища на редки и застрашени видове птици.

Кован кая е едно от малкото места в България, където гнездят белоглави и египетски лешояди. Тук идва за подхранване и черния лешояд. Последният вече не гнезди в България, но мигрира тук от гръцката част на Родопите. Тук се срещат черни щъркели, множество южни видове като син скален дрозд и скална зидарка. Разпространени са и застрашените шипоопашата и шипобедрена костенурка.

Координати:
41.6494940, 25.8766500

Навигация