Църквата "Св. Атанасий" е призната за паметник на културата на 25.01.1977 г. и като художествен паметник на културата – на 12.08.1980 г. Според проучването на изкуствоведа Николай Клисаров от НИПК църквата е строена в средата на XIX в.Годините на привършването на строежа и освещаването на църквата са 1856 – 1858 г.

Храмът представлява трикорабна базилика с полукръгла апсида. Стените са иззидани от ломен камък и хоросан. За оформяне на ъглите са използвани обработени правоъгълни каменни блокове. Прозорците са с каменни рамки, вписани в арки, а прозорчето на апсидата тип "мазгал" е изсечено в един каменен блок. Всички прозорци имат решетки от ковано желязо. Днес в храма се влиза през едно тясно "преддверие" (по-скоро коридор), от двете страни на което има по една стая на различни нива. В средата на западната стена на наоса, но не централно на преддверието, е оригиналната входна врата с каменни елементи на рамката. На централния сводов камък има изображение на кръст, но рамката е многократно варосвана и изображението не личи. Иконостасът е дъсчен, от средата на XIX в. Разпятието е било резбовано. Тронът е дъсчен. Седалки за миряните има по цялата южна стена, западната и от двете страни на средните кръгли колони. Вероятно е имало и на северната стена (елементи на разглобени седалки има под дървената стълба за емпорията и на самата емпория), но при преизграждането на стената те са свалени.

Царските двери са със сцената "Благовещение". Рисувана е от художник с чисти тонове. Одеждите са изградени с контур. Засенчванията по лицето са в земни тонове. Царските икони са на: "Св. Пр. Илия", "Три Светитили" (Григорий Богослов, Йоан Златоуст и Василий Велики), "Св. Атанасий"- патронната икона, "Св. Богородица Одигитрия", "Исус Христос Вседържател", "Йоан Предтеча", "Св. Георги". На иконата "Йоан Предтеча" в долната част се чете годината "1858". Иконата на "Св. Георги" е с надпис: "Руска, Никола, Георги, Георги Илиеви". На иконите "Възнесение на Пр. Илия" и "Св. Георги" и във втория план на композицията се забелязва стремеж на зографа да предаде пейзаж. В иконите преобладават топлите земни тонове. Фонът на "Богородица Одигитрия" е със златен варак. Най-често използвани са червените, зелените и охровите тонове. Съхранен е един от оригиналните полилеи. При проучването през 1976 г., изкуствоведът Николай Клисаров констатира наличието на 10 царски икони и 20 апостолски икони от иконостаса; рисувани царски двери; дърворезбени венчила. Притворът е построен по-късно от сградата на храма. Северната стена (фасадата) е преизградена наново през 80-те години на ХХ в. На северната стена е имало врата, която е зазидана с тухли, но е запазен оригиналният камък с изображение на кръст.

Координати:
41.7122390, 25.9161123

Навигация