Римски път Местоположение: с. Долни Главанак – 12 км асфалтов път север/северо-западно от гр. Маджарово, в т.ч. 0,4 км от разклона за Бориславци вдясно от шосето. Най-добре запазеният в Източните Родопи участък от важен римски път по долината на р. Арда, свързващ /дн. Одрин/ с вътрешността на Родопите.

Координати:
,

Навигация