Меандрите на река Арда

Местоположение: гр. Маджарово – 3 км асфалтов път североизточно от центъра на града по пътя за с. Бориславци.

Описание: В средното си течение река Арда образува множество красиви меандри. Едни от най-впечатляващите и лесно достъпни за любителите на природните феномени са тези на входа на язовир “Ивайловград” между Маджарово и Бориславци. Меандрите на Арда заедно с нейните пясъчни плажове, язовир “Ивайловград”, внушителният скален пръстен около Маджарово и изключително богатото гео и биоразнообразие формират уникален по рода си природен комплекс с много голям потенциал за развитие на екологичен и специализиран туризъм.

Координати:
41.6486125, 25.8700277

Навигация