На 2 км. западно от село Рабово, недалеч от стената на яз. Студен кладенец, се намират останки на средновековната крепост "Асара". Крепостта впечатлява със стратегическото си положение и умелото й вграждане сред непристъпните канари, откъдето е имало отлична видимост към целия регион. Асара е заемала водеща роля за Византия в контрола и охраняването на земите й в Източните Родопи.
 
Укреплението е имало стени с височина 6 метра и дебелина 2 метра, изградени от каменни блокове, споени с хоросан. Имало е и 4 огромни скални кули, заграждащи вътрешността й. В една от тези кули е открита малка пещера, а до нея гробове. Вътрешността на крепостта е била разделена на две части от друга стена. Горната част е била по-малката по размер и е имала охранителни кули. В наши дни части от крепостната стена тук е паднала, но e останалa здравa на земята. В долната част са открити запазени основи на сграда, строена с големи правоъгълни камъни.
 
Крепостта Асара край Рабово е обявена за археологически паметник на културата с национално значение.

Координати:
41.6172030, 25.6513800

Навигация