Мостът е едносводест, с две рамена. Изграден е от плочести камъни с хоросанова спойка. Арката е направена от обработени камъни. Доскоро южното рамо е било разрушено от реката, но е възстановено и мостът може да бъде преминат пеш.
 
Сегашният мост е построен през XVI век на римски път, водещ до Беломорието, а по-късно свързващ укрепеният град Лютица с областта. Най-вероятно датировката му е синхронизирана с късния османски период на крепостта.
 
Мостът е паметник на културата от национално значение.

Координати:
41.5102850, 26.0807030

Навигация