Местоположение: На 13км от град Маджарово, на 2 км от с. Долни Главанак в посока Хасково.

Описание: Археологическият обект е открит през 1998г. от археохогическият екип с ръководител д-р Георги Нехризов от Националния Археологически институт и музей - БАН, проучващ територията на община Маджарово. 

Кромлехът представлява култово съоражение от вертикални пирамидално оформени каменни блокове, описващи окръжност с вътрешен диаметър 10м. Блоковете са поставени направо върху скалата, без да са оформяни специални места за побиването им. Стабилни са заради подходящата си форма, а някои от тях са били укрепени с по-малки камъни. В така ограденото свещено пространство са били провеждани ритуалните действия. За подобни култови места в Западна Европа е възприет термина “Кромлех”, най-известен представител на които е “Стоунхендж” в Южна Англия. 
В ограденото култово пространство право да влизат и извършват ритуали са имали само жреците. 
На територията на България това е единственото известно досега запазено култово съоражение от този тип. При археологическото му проузване през 1999г. е установено, че Кромлехът е изграден през втората фаза на Ранножелязната епоха (8-6 в. пр. Хр.). Свидетелства за извършваните тук обредни дейности са откритите части от глинени съдове, късове мазилка и метални предмети концентрирани главно около каменните блокове. Култовото съоражение е функционирало през дълъг период от време. Тук са се извършвали религиозни обреди и през Късно Желязната епоха (5-1 в. пр. Хр). Единични находки доказват, че е било почитано и през Средновековието. На Юг от Кромлеха са разположени и две по-малки съоражения от подредени в кръг камъни. И в двете са разкрити следи от детски погребения, извършени чрез трупоизгаряне.
Кромлехът притежава статут на археологически паметник на културата с национално значение и се намира под закрилата на закона. 
 

 

Координати:
41.6818431, 25.8106149

Навигация