Местоположение: Тракийската крепост се намира в местността "Каябашъ"/“Каменна глава“, 35 мин с кола от Град Маджарово по пътя към Кърждали, през селата Странджево и Котлари.

Относно: Издигната е в края на скалисто, платовидно възвишение с отвесни западни, северозападни и североизточни склонове. Най-удобния достъп до укреплението е от югоизток по равното било на хълма. Достъп до крепостта има и от юг въпреки стръмния склон. Следвайки естествената защитеност на хълма древният строител е построил крепостна стена само от достъпните южна и югоизточна страни. До нея води стар път от югоизток по билото на хълма. Укреплението има относително правоъгълна форма с площ от 22 дка и максимални размери 240х122 м. Крепостната стена е градена от местни, ломени, необработени камъни. За изграждането ѝ не е използвана спойка.

Понастоящем тя се проследява във вид на каменен вал. Няма запазени части от градежа над повърхността. По протежението на крепостната стена няма следи от кули. Няма следи и от допълнително укрепване във вид на ров или вал пред стената. Входът в укреплението е в североизточната част на крепостния зид. Той е оформен на най-високата точка от стената, на билото на хълма и до него води споменатия стар път. Във вътрешното пространство, макар и обширно, не се виждат следи от каменни постройки. Повърхността в по-голямата си част е затревена. В оголените участъци се намират фрагменти от битова керамика от неолита и ранно-желязната епохи.

На отвесните скали от северозапад има изсечени трапецовидни ниши. Такива се срещат практически на всички скали в района, а също и на скалите от другия бряг на река Арда. От укреплението има пряк визуален контакт на юг с крепостите намиращи се на „Буюкхисар тепе“ и „Кючюкхисар тепе“ край с. Сладкодум, на север с крепостите над с. Долно Черковище в местностите „Картал кая“ и „Сарлъка“, на запад с крепостта „Ефраим“, на изток с крепостите по течението на р. Арда.

 

Крепостта е достъпна за пешеходен туризъм, преходът до нея е с продължителност 30 мин.

Координати:
41.6098550, 25.7204050

Навигация