Сред паметниците от времетo на Римската империя са останките от градските (вила урбана) и извънградските (вила рустика) къщи на заможните римляни. Извънградските вили представлявали центрове на земевладелски имения. Такова жилище е вила Армира, близо до Ивайловград, открита през втората половина на XX в. от Янка Младенова.

Останките на вилата се разпростират на близо 1000 кв.м. площ. Постройките образуват четиририъгълник, който огражда вътрешен двор. Вилата била разкошно украсена с резбовани каменни облицовки и статуи на римските богове. Особено живописни били подовите мозайки със сцени, изработени в римската художествена традиция. Върху една от мозайките е представен собственикът на вилата и двете му деца, други изобразяват старогръцки митове.

Построена през I в., вила Армира била преустройвана няколко пъти, за да се превърне в удобно и красиво жилище. Изглежда, собственикът й вкадеел околните земи и снадявал с различни стоки близкия голям град Адрианопол (днешен Одрин). Вилата била обитавана до втората половина на IV в., когато готите нахлули чак до Адрианопол и в битка пред крепостните му стени загинал дори самият римски император Валент. Готите опустошили околностите на града и опожарили всички имения. Под пепелищата останала и вила Армира.

Любопитно: Римляните нахлули на Балканския полуостров още в края на III в.пр.Хр. През 148 г.пр.Хр. те присъединили към владенията си Македония, а две години по-късно завладели и Гърция. Веднъж стъпили в сърцето на полуострова, те насочили поглед към земите на одрисите и на другите тракийски племена. Въпреки въстанията и ожесточената съпротива на траките към края на I в. техните земи били изцяло присъединени към империята и превърнати в римски провинции. С установяването на властта си римляните въвели в Древна Тракия и своята администативна уредба и обществено икономически порядък.

Къде: 4 км западно от Ивайловград

Координати:
41.4991524, 26.1042976

Навигация