Location: The Thracian fortress is located in Kayabasha (Rock head) area, 35 min drive from Madzharovo, direction Kardzhali on the road through Strandzhevo and Kotlari villages.
 
About: Located in the end of the rock highlands with vertical slopes on West, Northwest and Southeast. The most convenient access to the fortress is by the flat ridge on the Southeast side.Следвайки естествената защитеност на хълма древният строител е построил крепостна стена само от достъпните южна и югоизточна страни. До нея води стар път от югоизток по билото на хълма. Укреплението има относително правоъгълна форма с площ от 22 дка и максимални размери 240х122 м. Крепостната стена е градена от местни, ломени, необработени камъни. За изграждането ѝ не е използвана спойка.
 
Понастоящем тя се проследява във вид на каменен вал. Няма запазени части от градежа над повърхността. По протежението на крепостната стена няма следи от кули. Няма следи и от допълнително укрепване във вид на ров или вал пред стената. Входът в укреплението е в североизточната част на крепостния зид. Той е оформен на най-високата точка от стената, на билото на хълма и до него води споменатия стар път. Във вътрешното пространство, макар и обширно, не се виждат следи от каменни постройки. Повърхността в по-голямата си част е затревена. В оголените участъци се намират фрагменти от битова керамика от неолита и ранно-желязната епохи.
 
На отвесните скали от северозапад има изсечени трапецовидни ниши. Такива се срещат практически на всички скали в района, а също и на скалите от другия бряг на река Арда. От укреплението има пряк визуален контакт на юг с крепостите намиращи се на „Буюкхисар тепе“ и „Кючюкхисар тепе“ край с. Сладкодум, на север с крепостите над с. Долно Черковище в местностите „Картал кая“ и „Сарлъка“, на запад с крепостта „Ефраим“, на изток с крепостите по течението на р. Арда.
 

Coordinates:
41.6098550, 25.7204050

Navigation